Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
What you look like when you have drank WAY too many four Loko's

When you are completely shitfaced
Wow you look like shit...you look loko bad
viết bởi zoe203203 04 Tháng tư, 2011
0 1