tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A whore who won't talk on msn, besides saying 'haha'
Theresa has a lokyr vocabulary.
viết bởi James1800 25 Tháng một, 2008

Words related to Lokyr

l-gun gun jack james jenny l rude scotty theresa