tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Adj. Tending or threatening to laugh out loud.
That girl with the hyena laugh is so lolatile. Even the dumbest Bobcat Goldthwait joke will set her off!
viết bởi JKurtz87 25 Tháng tư, 2010