Top Definition
A person that uses '"lol" WAY too much on web blogs/instant messengers.
Bob: "Dude, I just killed my wife"
Al: "lol"
Bob: "You're such a lolbot"
viết bởi Bob and Al 27 Tháng mười một, 2009
another form of the word lol
a better form of the word lol
here take a look at this video on youtube
lolbots
huh?
viết bởi greg in the bum 15 Tháng chín, 2006
Someone that can do freakin' sweet moves when nessicary, often accompanied by a blood blister and a security guard.
"Woah, you see that LOLBOT at the show last night?"
"Yah"
"He was sick"
"Lololololol!"
viết bởi AlexBlood 28 Tháng năm, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×