Top Definition
A person that uses '"lol" WAY too much on web blogs/instant messengers.
Bob: "Dude, I just killed my wife"
Al: "lol"
Bob: "You're such a lolbot"
#lol #lol bot #robot #lolbot #bot
viết bởi Bob and Al 27 Tháng mười một, 2009
another form of the word lol
a better form of the word lol
here take a look at this video on youtube
lolbots
huh?
#lol #lollilops #lolzor #lollums #lollerblades
viết bởi greg in the bum 15 Tháng chín, 2006
Someone that can do freakin' sweet moves when nessicary, often accompanied by a blood blister and a security guard.
"Woah, you see that LOLBOT at the show last night?"
"Yah"
"He was sick"
"Lololololol!"
#yo momma #loloyd #dancing #mosh #lol
viết bởi AlexBlood 28 Tháng năm, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×