Top Definition
1 - A Burger of which, is made up of Sesame seeds of life, Fail Buns, Win Cheese and haxzor tomato sauce.

2 - A Person by the name of Laurence, Laurie or Lol. (or Cooper)

3 - A Person by the name of Jack, (aka Jackburger)

4 - Synonym for the word epic.

5 - Lolspeak
1 - McDonalds are cool, they make Lolburgers.

2 - Jack: Hi Lolburger

Laurence: On the run

3 - Laurence: Hi Jackburger

Jack: On the run

4 - D00D, TEH ROLLERCOSTA WAS LOLBURGER!
viết bởi Shoopus 26 Tháng sáu, 2009
its like lol bu you just add burgers at the end so it sounds cool ;)
person one: told a funny story
person two: hahhahaaa lol burgers
viết bởi ilovesshaundiv 29 Tháng bảy, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×