Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
another pointless, yet amusing play on the word "lol"
person 1: "I fantasize over bananas"
person 2: "LOLZAUR"
viết bởi trappedindevon 21 Tháng tư, 2009
5 2

Words related to Lolzaur:

haha lol lolz lolza teen