The 1337 way to say lol.
Ryan: Wanna Hear A Dirty Joke ??
Kid: Sure
Ryan: I Crapped On Your Face While You Were Sleeping !
Kid: wtf ?
Ryan: Lolzors !!!
viết bởi Ryan9104 04 Tháng tư, 2006
Top Definition
What YouTuber Dan Howell says ironically.
ur such a ledge m8 lolzor
viết bởi Dan Howells Twin 25 Tháng bảy, 2015
Laughing out loud zebras own rhinos.
bob: HEY!
john: LOLZOR!
viết bởi Oz 06 Tháng một, 2005
A way to demonstrate excitement or surprise
"hey johnny, i've fixed it"
"no you haven't - you n00b"

Lolzor !
viết bởi Johnny All Stars 04 Tháng mười, 2006
It's like a dinosaur was crossed with a supervillain. And they're laughing.
And then I destroyed their village lolzor
viết bởi tgrape 12 Tháng tám, 2008
"Lolzors" is a variation of the internet term "lol."
N00B_MX: Hey, Golden Fox, you're a pillow biter. Lolzors.
Golden Fox: Yeah, so?
viết bởi N00B_MX 05 Tháng tám, 2007
A person who makes people lol (laugh out loud)
user1:*insert joke there*
user2:lol
user3:omg he`s the lolzor
viết bởi denamo 12 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×