tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The act of male masturbation.
"The other day I walked in on Justin doing the lone handshake!"
viết bởi Sir514 05 Tháng tám, 2010