tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a silly girl with curly hair who likes poop
man, i really hope Loodal isn't coming tonight...
viết bởi cabeera69 02 Tháng một, 2012