tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
a hombred,dickwad and a knobjockey
you loofey
viết bởi andy thomas 19 Tháng tám, 2003