Top Definition
Somebody that resembles an ex boyf/girlf so closely that it makes you laugh.
teenage girl: omg, that boy totally looks like your last boyfriend!
teenage girl 2: omg, he's a lookalike!
viết bởi Lookalike Lover. 29 Tháng mười một, 2009
n. The phrase used in college for a person who looks like someone you knew in high school. It is often a sign of needing to get over the fact that one is in college now.
Friend 1- "Whoa! There is Jenna's look-alike!"

Friend 2- "Yeah I guess it does look like her, but we're in college now bro. It's time to move on."
viết bởi lsc5084 09 Tháng mười, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×