tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Sepo's way of saying look, another word for look
"Looki at you"
"Looki here"
viết bởi Jasy_101_Bear 16 Tháng mười hai, 2013