tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Cottaging. Gay cruising for casual sex.
I was merely on Hampstead Heath looking for badgers.
viết bởi Jizz mopper 12 Tháng chín, 2003