tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
a way of expressing sexual attraction
oh my god

what?

look at that girl. loolsenheimen or what!?
viết bởi TheDaveMasterBruv 27 Tháng ba, 2010