tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Take care of a man's need. Ejaculating
Make sure you loop the hootie before you go on a hot date.
viết bởi DeezinMichigan 16 Tháng mười một, 2011