Top Definition
a woman that is very floosy in doing so her pussy is very loose as loose as a goose due to the fact that gooses migrate south for the winter making them a very loose wild animal so loose+ goose = loosy goosy
Dang that girl is loosy goosy or Dang im not talking to nancy cause i heard she loosy goosy
viết bởi HAZ_DP_PIMP 07 Tháng ba, 2010
A drunk girl who is being overly sexual with random guys in a club.
Damn, that girl over there is loosy goosy.
viết bởi BOthebig 11 Tháng bảy, 2009
when your penis sags so much you can use it as a jump rope
"WTF!!" "Mark put that loosy goosy away, your gonna put and eye out"
viết bởi masta seizon 08 Tháng năm, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×