tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
THe last name of a very weird strong stupid amazing person
BOY 1: dude have you seen that really weird amazing girl

boy 2: dude she must be a lopatosky
viết bởi mangohedgehog 04 Tháng sáu, 2013