tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a sloth to be feared
I'm nothing but a Lord Sloth.
viết bởi Jay 24 Tháng mười, 2003