tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Former name of organization now know as the Suburban Mercenaries.
The Lords of Colic changed their name to the Suburban Mercenaries.
viết bởi The Admiral 02 Tháng bảy, 2003