tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
a game that isn't fun
Lords of Everquest isn't fun
viết bởi loeqsuxors 09 Tháng bảy, 2003