tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
a game that isn't fun
Lords of Everquest isn't fun
viết bởi loeqsuxors 09 Tháng bảy, 2003