tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A pre-e col Bebe thet loafes his gams an fightin!
Ya Gloaty Lotey Wotey! Wotey Lotey, Lotey Wotey!
viết bởi Barrigas 24 Tháng ba, 2005