tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a Secret place in nj that blacks, jews, and hispanics hang out to get away from the world.
hey where are you?
LOUNGE 506 BITCH
viết bởi a hispanic 29 Tháng ba, 2011