tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Another word for semen
Oh fuck honey, there's love liquid everywhere!
viết bởi Wise Len of the Powers That Be 29 Tháng ba, 2013

Words related to Love Liquid

cum jiz jiz bucket jizm