tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
The wanting of being azn
Person 1: *drools* *sighs* lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol i luv azn

Person 2: bro i think you got a low vibe
viết bởi High Vibe 17 Tháng tám, 2010