tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Another name for the pussy slit.
You can see her lower cleavage.
viết bởi Judge dredd7 31 Tháng mười, 2011