tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
The opposite of height.
I couldn't see the midget because of his lowth.
viết bởi Warbs 05 Tháng sáu, 2012