tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Ludican uses the word "Nubie", wich is used in the wrong way.
Ludican is basically an idiot.
Ludican is an idiot..
viết bởi T3HGR1NCH 28 Tháng mười một, 2006
2 1

Words related to Ludican

idiot idiotnoob nubie tao