tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a waud of saliva combined with boogers.
he hawked a lugi on my shirt!
viết bởi ricky 18 Tháng một, 2004