tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Someone who loves dunking over Carlos Boozer.
"Oh man, did you see that guy dunk over Carlos Boozer?"
"Yeah, that's a total Luke-Schnitzler right there."
viết bởi schnitz31 09 Tháng mười hai, 2008

Words related to Luke-Schnitzler

boom carlos dominate dunk indiana