Top Definition
1 n. An offensive term meaning that one is of less than human or equal to animal decent.
2 n. One who sleeps on the floor at a lan party.
3 v. Lumaning, the act of hunting one that is less than human.
1. Man, that Josh guy is such a luman.
2. Don't be a luman, sleep up here... with all the cool people
3. I went lumaning last night and bagged me 3 good ones.
#human #less than #animal #lan party #good one
viết bởi Atlec 06 Tháng mười một, 2005
a large man with a very small penis
The body builder became quite the lumen through too much steroid use
viết bởi Institute for Definitions 20 Tháng mười, 2003
less than human
or one who sleeps on floor at a lan party
he is such a lumen for sleeping on the floor at the lan party
#loomen #luumen #loumen #luomen #luemen
viết bởi kiprian 02 Tháng mười một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×