tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A gay male.
That dude is SUCH a lumber licker.
viết bởi DeathMetalFan10 10 Tháng năm, 2011