Top Definition
1. A man or a woman who straddle's a man's lumber (male genitalia)

2. When a man straddle's(i.e. to walk, stand, or sit on with the legs wide apart) his lumber (i.e. male genitalia)
1st Dude: "Hey, you know what I haven't had in a long time?"
2nd Dude: "What's that?"
1st Dude: "A really good lumber-straddler worth my time"

Everyone should have a little a bit Lumber-Straddler in their life =)
viết bởi ASHcheeks 29 Tháng tư, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×