tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Low talking mumbler.
I can't understand a word he say's, he's a lumbler.
viết bởi BMD69 02 Tháng mười một, 2011