A Lume is whatever you want it to be.
"Christ sake Michal, you are such a Lume!"
viết bởi J. Von-Kruption 23 Tháng năm, 2008
Top Definition
"more than love"
When you adore something or someone to an indescribable level, you "lume" it/them.
It is to be used very carefully, so it's meaning stays strong.
Example 1: I don't love you, I lume you.
Example 2: I am sooo in lume with you.
viết bởi Noodle and Cucumber 30 Tháng một, 2011
Verb: To provide someone the experience of hearing something. As show is to eyes; lume is to ears.
May I lume you this song I heard last week?
viết bởi pdubsmoney 12 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×