tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Art created by light
Guy 1: Did you see the Lumia in the sky the other day!?
Guy 2: Ya it was awesome!
viết bởi DUSNAUBDUF 29 Tháng sáu, 2012