Top Definition
1. To formally request a lump of something in your drink.

2. To inform the said gentleman that he has a noticeable cancerous tumor.

3. Protrusion of various bodily parts after being struck with a blunt object.
1. Q. Would you like any sugar in your tea?
A. A lumpsir.

2. Mr. Darcy, I must say that that is quite a lumpsir on your forehead.

3. "Would you like a lumpsir?"
*WHACK!*
"..."
viết bởi Melman42 20 Tháng tám, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×