tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The Batman of lurking.
Lurkman sees a facebook status, off he goes to like it.
viết bởi LURKMAN 02 Tháng mười một, 2010