tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A general term for trashiness, as in "Simpsons" character Lurleen Lumpkin.
Those jean shorts are so Lurleen.
viết bởi Underpants 06 Tháng mười hai, 2004