tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Kick ass. No really. kick ass.
She must be a Lylia.
viết bởi o0mbrella 08 Tháng mười một, 2010