Rubbish; non-sensical, mendacious or exaggerated talk.
A person may also be described as lyrical if they regularly exhibit the afformentioned attributes.
Person 1: I won the men's single's wimbledon championship last year. (He did not)
Person 2: Mate, you're chatting lyrics.
viết bởi Bergian 29 Tháng mười, 2004
i)(noun)(pl)Words, dialogue.
ii)To charm/impress with flattery.
i) To be understood, you haveto have the rightlyrics.
ii)I can lyrics any girl in here, just watch.
viết bởi MaNaTaRmZ 08 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×