tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
M$Z
M$ zombies.
no more free laptops for M$Z.
viết bởi A41202813@GMAIL.COM 07 Tháng mười, 2009