Top Definition
M1
Primary road (motorway) of England. Runs from Leeds and London, except on Friday afternoons, when it becomes the largest car park in England.
I'm gonna be late, I'm stuck in traffic on the f@ckin' M1
#motorway #road #car park #queen's highway #thoroughfare
viết bởi BucaBaby 14 Tháng chín, 2006
M1
A generic military term.
M1 Abrams Tank
M1 Garand
M1 Carbine
M1 Tompson
viết bởi strekship 30 Tháng năm, 2005
M1
Thats not completely true.

M1 was just a designation!
ever heard of the M1 thompson??
M1 bazooka?
(...235629 other examples..)
M1 other things
viết bởi Imme 29 Tháng một, 2004
M1
rapper from the group Dead Prez
M1 just dropped a solo album
#dead prez #stic #rbg #og #m-1 #m1
viết bởi pfed 07 Tháng sáu, 2006
M-1
A first degree murder charge (hence the name M-one, dummies!)
I caught a' M-1 in '84
viết bởi ac degrees 23 Tháng sáu, 2005
M1
Also a shotgun

and tank
and bazooka
and rifle
M1 is not only a tank, assult rifle, bazooka
viết bởi george guarino 19 Tháng hai, 2005
M1
Short for M1 Abrams, a 70 ton tank used by the US Army and some other NATO countries as well.
The M1 pratically owns the battlefield.
viết bởi GI Bro 13 Tháng sáu, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×