tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
1337 in roman numerals. (see 1337)
OMG, Im SO MCCCXXXVII!!!
viết bởi Nachjo Chip 20 Tháng một, 2005