tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Manager of Environmental Field Operations
I've been workin' on the railroad, all the live-long day (as a MEFO).
viết bởi DeTea 27 Tháng mười hai, 2013