Top Definition
MFR
Stands for Mother Fucking Retard
Billy: Ouch! (runs into wall)
Jimmy: Wow, you are a MFR!
viết bởi Jenna Lover 26 Tháng mười hai, 2006
5 more definitions
mfr
It means Mad For Real
No I'm at home being mfr.
viết bởi salademanders 10 Tháng mười một, 2010
MFR
Mother Fucking Ripped

-started by gtown from sauga city
MFR in this bitch
viết bởi nadzyz 25 Tháng chín, 2010
The typo Chinese people put into your phonebook to boggle your mind as to its meaning.
China, Crystal, & Glassware- Whol & Mfrs
viết bởi Dick_Buttkiss 26 Tháng ba, 2010
MFR
My friend's reaction
MFR when he hears about my new girlfriend.

MFR when he broke his phone.
viết bởi DewItYourself 12 Tháng mười hai, 2013
MFR
Stands for MOTHER FUCKING REMARKABLE
Dude, how was that party last night?

Man, it was pretty MFR!!
viết bởi Rikey Slade54 05 Tháng tư, 2011

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×