Top Definition
n 1: Any person obsessed with musician MIKA Penniman. 2: A die hard fan of musician MIKA Penniman.
Person 1: I've been listening to MIKA's new c.d., Life In Cartoon
Motion, every minute of every hour of every day!
Help! I can't seem to stop!! I think I may be obessed.
Person 2: Relax, take it easy, for there is nothing that we can
do, you're simply just a MIKAfreaka.
viết bởi Diane Bonsangue 08 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×