tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
"Mom-I'd-Like-to-Fuck" rock-and-roll/rock.
"Is Bon Jovi still making albums? Fucking milf rock bullshit."
viết bởi zombieskin 30 Tháng mười hai, 2011