tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
abbreviation for: Making Me Love You

pronunciation: mewmlew
I hate you for MMLU

see John-date
viết bởi john-dated one 24 Tháng bảy, 2013