tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
the oppisite of being a model (ugly)
Irish slang
he/she should be a mogel
viết bởi yaiwud2011 15 Tháng năm, 2011