tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Someone who is really moist, quite a loser, sad, and just generally a joke.
that person is such a moist'tina
viết bởi bhybgt 25 Tháng tư, 2011